Deta-vast contract biedt kansen

deta-vast

De creatieve 33-jarige Nicky Rood werkt sinds oktober als Captain of Technology bij TechCaps. Via een deta-vast contract is zij werkzaam als projectcoördinator/ werkvoorbereider bij Stedin. Nicky neemt je mee in haar ervaringen binnen de telecom-/energiemarkt.

Midden in de recessie studeerde ik af aan de Hogeschool Utrecht richting bouwkunde. In deze tijd was er, binnen deze sector, minder vraag naar personeel en besloot ik in een breder werkveld te zoeken naar een baan. Inmiddels heb ik ervaring opgedaan in de infrastructuur, installatietechniek en telecom. Toen ik de mogelijkheid kreeg om mijn ervaringen te bundelen bij Stedin, greep ik deze kans met beide handen aan.

Omarm de flexibele schil bij projectorganisaties

Door de modernisering van de energiesector ontstaan er overal projecten en kansen. Voor mij zit de uitdaging in dit soort projectorganisaties, waarbij je groepsdynamieken en processen verbetert. Je neemt mensen mee in nieuwe ontwikkelingen en samen zet je de schouders onder het verduurzamen van Nederland. Ik kies bewust voor deze branche. Vanwege de dynamische setting en projectmatige inrichting hebben de telecom- en energiemarkt de voorkeur voor langdurige gedetacheerde medewerkers. Ik zie dit niet als een belemmering, juist als een kans.

“Door de modernisering van de energiesector ontstaan er juíst in de flexibele schil overal kansen.”

Kennis van de groepsdynamiek

Door de komst van corona kreeg de arbeidsmarkt een andere wending. Bedrijven werden afstandelijk, hielden zich voornamelijk bezig met inhoudelijke processen en vacatures waren veelal niet representatief voor de werkzaamheden. Gezien de onduidelijkheid besloot ik een bemiddelingsbureau in te schakelen. Ik houd van duidelijkheid, transparantie en eenvoud. Dit konden de bedrijven niet bieden, een arbeidsbemiddelaar wel. Zo kwam ik in contact met TechCaps. Ze zijn op de hoogte van de groepsdynamieken binnen verschillende bedrijven en maakten een correcte afweging of ik pas binnen het bedrijf en/of afdeling.

Inhoud als leidraad

Mijn eerste gesprek met Sjors van TechCaps was op een terras in Wijchen. We bespraken diverse vacatures bij verschillende opdrachtgevers en waar ik zoal mee bezig was. Ik merkte in de gesprekken dat ze écht sociaal betrokken zijn. Ze kijken wat het beste past voor jou en het bedrijf, niet wat het meeste marge oplevert. Ze durven door te vragen en richten zich op de inhoud. Dat vind ik heel prettig.

Voor mij hadden ze twee bedrijven met potentie: Stedin en TenneT. Deze functie van TenneT zat eraan te komen, maar het was helaas nog niet concreet. Ondanks de potentie heeft dit gesprek niet plaatsgevonden. De gesprekken bij Stedin waren zo goed, met wederzijdse klik, dat ik koos om bij hun te starten met een deta-vast contract.

“Ze kijken wat het beste past voor jou en het bedrijf, niet wat het meeste marge oplevert. Dat vind ik heel prettig.”

Flexibiliteit door deta-vast

Creëren, initiëren en realiseren vind ik het allerleukst. Mede door mijn deta-vast contract zit ik minder vast aan een omlijnd functieprofiel. Het geeft mij het gevoel dat ik flexibeler ben qua opties in mijn werkpakket. Natuurlijk moet je hierin zelf stappen zetten en daar helpt het team van TechCaps bij. Met billaatjes helpen ze je gedachtes te orderenen en je verhaal te stroomlijnen. Wat wil je, hoe, wanneer en met welk resultaat? Zo creëerde ik zelf de mogelijkheid om naast mijn repeterende werkzaamheden, nevenprojecten en managementtaken op te pakken.

“Ze helpen je gedachtes te orderenen en je verhaal te stroomlijnen. Wat wil je, hoe, wanneer en met welk resultaat?”

Uitdaging & afwisseling

Stedin is een matrixorganisatie. Dit houdt in dat alle werkvoorbereiders en projectcoördinatoren binnen een specialisatie – in mijn geval hoogspanning – vallen onder één teamleider. Mijn werkpakket spitst zich toe op de telecomcomponenten binnen deze projecten. Mede hierdoor heb ik te maken met het beheer en kwaliteit van het telecomnet, verschillende interne en externe klanten, werkpakketten en doorlooptijden.

Naast de regulieren werkzaamheden voer ik ook managementactiviteiten en ketentaken uit. Deze werkzaamheden hebben veel te maken met stakeholders en zij beschikken vaak over andere wensen en verwachtingen. Dat maakt het uitdagend en afwisselend! Daarbij is het leukste dat telecom door (bijna) de hele organisatie is verweven. Daardoor heb ik met een groot deel van de organisatie te maken.

Wat wil jij?

Ik ben heel open het gesprek met TechCaps ingegaan. Op dat moment was ik werkzoekende en vond van alles leuk. Ik richtte mijn zoektocht op een specifieke markt: telecom, secundaire installaties en randapparatuur. Kortom het hele stuk automatisering. Hierdoor kon TechCaps breed zoeken en vonden ze voor mij de baan bij Stedin. Mijn les in dit traject is dat je altijd bespreekbaar moet maken wat je wil. Op deze manier kan je groeien en investeer je in jezelf.

“Maak bespreek wat je wil, alleen op deze manier kan je groeien en investeer je in jezelf.”

Over Stedin

Stedin is een netbeheerder in omgeving Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. De organisatie is gespecialiseerd in het volledige netbeheer in deze regio: stroomnetwerk van zowel laagspanning (huisaansluitingen), midden spanning (wijkverdeling) en hoogspanning; gas en telecom zoals het leggen van koper, glasvezel en draadloze faciliteiten.